10 Mayıs 2009

Avrupa Birliği Programları ve Projeleri

projectsmag (1) Soru : "Avrupa Birliği programları ve projeleri nelerdir? Türkiye hangi programlara dahildir?"

Avrupa Birliği ekonomik ve politik bir birliğin yanı sıra eğitime, araştırma-geliştirme çalışmalarına, bilim ve araştırmaya, kültürel entegrasyona oldukça fazla önem vermektedir. Kültürler arası bütünleşmeyi ve işbirliğini geliştirmek, çevre, özgürlük, adalet ve ortak pazar olgularının eşgüdümsel eylemleri arttırmak amacıyla, üyeler arası, Avrupa Birliği Programları ve Projeleri oluşturulmuştur.


Kültürler arası entegrasyonu hızlandırmak ve halkları birbirine yakınlaştırmak için yürütülen programlar ve projeler, belirli aralıklarla tekrarlanır ya da yeni projelerle sürdürülür. Avrupa Birliği Komisyonu'na bağlı Genel Müdürlükler AB Projeleri'nden ve Programlarından sorumlu kurumlardır.

AB Projeleri'nin temel hedefi, Topluluk Müktesebatı'nda ve Avrupa Birliği'ni kuran Antlaşmalarda da belirtildiği gibi, AB'nin iç ve dış politikalarını en iyi şekilde yerine getirmektir. Ekonomik ve politik alanda entegrasyonun, aynı zamanda kültürel alanda da yerleşmesi amaçlanır. AB Projeleri için gerekli para ve kredi, Avrupa Birliği'nin genel bütçesi tarafından sağlanır. Tam üye ve aday üye vatandaşları, Program ve Proje üretilebilir.
Bu tür programların en ünlüleri; AB Socrates Eğitim Programı, Gençlik Programı, Avrupa için Akıllı Enerji Programı, Girişim ve Girişimcilik Programı, Ayrımcılıkla Mücadele Programı, Erasmus Eğitim Programı, E-Güvenlik Programı, Leonardo Eğitim Programı, İstihdamın Teşvik Edilmesi Programı ve Dijital Ürünler ve Dil Çeşitliliği Programı'dır.

Programlara katılım ön şartı, aday ya da üye ülkelerin, bütçeye, katkı payı ödemeleridir. Aynı zamanda, mevcut programlar için sistemin önceden kurulması da gerekir.

Türkiye, AB Programlarına 2002 tarihinde, Helsinki Zirvesi ile başlamıştır. Türkiye, AB Programlarının çoğunu uygulayan bir ülkedir.

Türkiye'de Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, AB Gençlik ve Eğitim Programlarından sorumlu kurumdur.

Projelerle ilgileniyorsanız aşağıda bulunan bağlantıları mutlaka ziyaret ediniz: