GİZLİLİK VE KULLANIM KOŞULLARI
Gizlilik ve Kullanım Koşulları  -BİLGİ İÇİNDİR-

"Turkiye-AB.Blogspot.com" Websitesi Kullanım Koşulları*
Turkiye-AB.Blogspot.com’u ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Blog sitenin sahibi Türkiye-AB Blog yazarları olup bundan böyle Türkiye-AB Blog yazarları olarak anılacaktır. Site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Türkiye-AB Blog yazarları’na aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz.

1. İşbu site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Türkiye-AB Blog yazarları’na ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Türkiye-AB Blog yazarları, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.
2. İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İzmir Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Türkiye-AB Blog yazarları'nın, kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.
3. Türkiye-AB Blog yazarları, turkiye-ab.blogspot.com sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Türkiye-AB Blog yazarları'nın web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgileri siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Türkiye-AB Blog yazarları'nın web sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.
Web Sayfasında Değişiklik Yapma Hakkı
Türkiye-AB Blog yazarları, işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürülüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
Türkiye-AB Blog yazarları, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Web Sayfalarına Link Verilmesi
Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, Türkiye-AB Blog yazarları link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı Blogger dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı Türkiye-AB Blog yazarları'dan bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, Türkiye-AB Blog yazarları bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. 
Türkiye-AB Blog yazarları bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, Türkiye-AB Blog yazarları'nın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.
Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı
"Turkiye-ab.blogspot.com" Web Sitesi’nin sahibi Türkiye-AB Blog yazarları'dır. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu Türkiye-AB Blog yazarları'nın ya da Türkiye-AB Blog yazarları'nın lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Türkiye-AB Blog yazarları'dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.
Sorumluluğun Sınırlandırılması
Türkiye-AB Blog yazarları; bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Türkiye-AB Blog yazarları; sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile Türkiye-AB Blog yazarları'nın kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

Web Sitesinde Yer Alan Bilgiler
“turkiye-ab.blogspot.com”’da yer alan tüm bilgiler v.b.; geçerliliğini yitirmiş ve/veya yanlış bilgiler olabilir. Websitede, Facebook Adresinde, Twitter Adresinde ve/veya üyeliği bulunan bilumum sosyal medya çevresinde bulunan her türlü materyal, yazı, resim, video ve diğer her türlü bilgi, kaynak göstermek koşuluyla sadece kişisel kullanımlar amacıyla kullanılabilir. 

Yazılarda ve blogun tümünde geçen imla hataları, yanlış ve/veya eksik kelime ve/veya cümleler ile yanlış, hatalı ve/veya güncelliğini yitirmiş her türlü bilgi, kaynak veya haberlerin sorumluluğu hiçbir şekilde ve durumda Türkiye-AB Blog yazarları'na ait değildir. Blog okuyucusu, turkiye-ab.blogspot.com’a girerek ve okuyarak; yukarıda belirtilen ya da belirtilmemiş olan her türlü yanlış, hatalı, eksik ve/veya yetersiz yazı, bilgi, uyarı, işaret veya rakamları; yanlış, hatalı veya eksik olsa dahi okumayı, kaynak göstermeyi ve kullanmayı; peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır.27.02.2014

*Yukarıda yer alan Gizlilik Sözleşmesi ve/veya websitesinde bulunan her türlü bilgi haber verilmeksizin ve/veya neden belirtilmeksizin değiştirilebilir veya silinebilir.27.02.2014