22 Nisan 2011

Avrupa Birliği'nin Geleceği

Soru: "Avrupa Birliği, temllerinin atıldığı günden bugüne kadar birçok menfi olay veya durumla karşı karşıya kalmıştır. Avrupa Birliği'nin bugününden geleceğini nasıl görüyorsunuz?"

Avrupa Birliği'nin geleceğini tahmin edebilmek için, öncelikle geçmişini detaylı bir şekilde incelemek gerektiğini düşünüyorum.

İki büyük dünya savaşından en büyük yarayı Avrupa ve Avrupa halkı almıştır. Milyonlarca insan öldürülmüş, yüzbinlerce sivil halk aç ve çaresiz kalmış ve düzinelerce özkaynak, nedeni dünya egemenliği olan bu savaşlarda zarara uğramıştır. Avrupa'nın karanlık çağ dediği Orta Çağ'ı bir kez daha yaşamak zorunda olan Avrupa halkı, adeta kendi kendisini yok etmiştir.

Dünya savaşları Avrupa'ya belki de sadece bir niteliği kazandırmıştır: Birlik olmak.

Yüzyıllardır inanılmaz acılara maruz kalan sivil halk ve önderleri, artık Avrupa'da kan ve gözyaşı istemediklerini daha yüksek sesle dile getirmeye başlamıştır. Yaşanan bu "acı tecrübelerden" ciddi ders çıkarmanın zamanı geldiğine inanan Avrupa, "bir olmanın", "birlik olmanın" yollarını aramaya başlamıştır. Bu bağlamda en ciddi adım 24 Ekim 1945 tarihinde temeli atılan ve dünya barışını ve uluslararası güvenliği sağlamayı amaçlamış olan Birleşmiş Milletler Örgütü'dür.